Strona główna
OFERTA DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH PDF Drukuj Email

                                                                                                                                                           powrót...

  • Możliwość korzystania z biblioteki naukowej Instytutu przez nauczycieli oraz uczniów
  • Umożliwienie nauczycielom i uczniom uczestnictwa w seminariach, warsztatach i konferencjach  organizowanych przez Instytut
  • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez IUNG-PIB tj. Lubelskim Festiwalu Nauki (wrzesień) oraz  Dniach Otwartych Drzwi w IUNG-PIB (maj)
  • Popularyzowanie wiedzy rolniczej  wśPhoto by Dollar Gill on Unsplashród nauczycieli i uczniów poprzez prowadzenie przez pracowników Instytutu prelekcji i wykładów w szkołach
  • Umożliwienie uczniom i nauczycielom  zapoznania się ze strukturą organizacyjną Instytutu oraz z zakresem prowadzonych prac Zakładów Naukowych i Stacji Doświadczalnych
  • Przekazywanie nieodpłatnie do szkolnych bibliotek materiałów prezentujących działalność badawczo-rozwojową Instytutu
  • Przekazywanie do szkół wszelkich pomocy dydaktycznych, które mogą być wykorzystane w procesie kształcenia (do końca 2018 roku)
  • Możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży szkolnej w jednostkach organizacyjnych Instytutu - w Zakładach Naukowych, Rolniczych Zakładach Doświadczalnych.
...................................................................
Wpisany przez Administrator    05.10.2012

Zmieniony 11.02.2020
Liczba odwiedzin :3743