Strona główna
IUNG-PIB uczestnikiem IX Lubelskiego Festiwalu Nauki Drukuj Email
27.09.12 IX Lubelski Festiwal Nauki odbywał się w dniach 15-21 września 2012 r., i tak jak każdego roku, był wspólnym przedsięwzięciem środowisk uniwersyteckich we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Projekty przygotowane przez pracowników naukowych skierowane były, przede wszystkim do świata pozauniwersyteckiego – do uczniów szkół średnich, gimnazjalnych, a nawet podstawowych i przedszkoli.
Głównym celem Festiwalu było przedstawienie licznej rzeszy odbiorców wyników badań naukowych, czyli przybliżenie tego, czym zajmują się naukowcy. Podczas minionego tygodnia pracownicy IUNG-PIB stanęli wobec wyzwania, jak za pomocą przystępnych narzędzi komunikacji pozwolić młodym, a czasem bardzo młodym odbiorcom, poznać i zainteresować się tym, co stanowi przedmiot poważnych badań i poszukiwań ludzi nauki. Ten sposób przekazu pozwolił młodym ludziom poszerzyć wiedzę, przekroczyć granice instytuckich sal wykładowych i pól doświadczalnych, by stać się udziałem młodzieży i dzieci, którym pytania „jak?” i „dlaczego?” są szczególnie bliskie.

Lubelski Festiwal Nauki, angażując środowisko naukowe Instytutu, pokazał odbiorcom w sposób interesujący i bogaty wiedzę, a także uwrażliwił młodych ludzi na potrzebę dążenia do mądrości.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB był w Puławach jedyną placówką naukową, która przystąpiła do tego przedsięwzięcia.
Na Lubelski Festiwal Nauki swoje projekty zgłosili pracownicy: Działu Upowszechniania i Wydawnictw, Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia, Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej i Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych.

Spośród osiemnastu zgłoszonych tematów, prowadzonych w kilku edycjach, odbiorcy wybrali:
1. Czy potrafisz rozpoznać drzewa (7) – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
2. Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych (3) – mgr Tomasz Jóźwicki;
3. Formy ochrony przyrody (3) – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
4. Jak to ze lnem było (3) – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
5. Mikroświat w glebie – mikrobiologia glebowa pod mikroskopem (2) – dr Anna Gałązka;
6. Bakterie wiążące azot atmosferyczny – biologia i znaczenie gospodarcze (2) – dr Anna Gałązka;
7. Od sochy do pługa (2) – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
8. Z czego pieczemy chleb (2) – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
9. Ptaki puławskiego parku – charakterystyka gatunków oraz sposoby ich ochrony (1) – mgr Piotr Safader;
10. Nasz region doliną ekologicznej żywności (1) – dr Mariusz Zarychta.

Podczas minionego tygodnia nauki odwiedziła nas młodzież i dzieci z Puław, Lublina, a także wielu innych miejscowości powiatu lubelskiego i puławskiego.
Chociaż uroczyste podsumowanie Festiwalu miało miejsce 21 września, to w IUNG-PIB trwał jeszcze przez pierwszych kilka dni kolejnego tygodnia.
Komitet Naukowy IX Lubelskiego Festiwalu Nauki wyróżnił wiele projektów, a wśród nich także dwa z puławskiego ośrodka:
1. Formy ochrony przyrody – dr Grażyna Hołubowicz-Kliza;
2. Mikroświat w glebie – mikrobiologia glebowa pod mikroskopem – dr Anna Gałązka.

Instytut za przygotowanie i udział w festiwalu otrzymał dyplom wyróżnienia i statuetkę, złożoną na ręce dr. Mariusza Zarychty – koordynatora projektu w IUNG-PIB.
Zamykając IX Lubelski Festiwal Nauki w ośrodku puławskim mamy poczucie dobrze spełnionego zadania, którego podjęli się pracownicy Instytutu.
Zainteresowanych zapraszamy na kolejną edycję tego Festiwalu, a także na „Dni Otwartych Drzwi” w IUNG-PIB, które odbędą się w ostatnim tygodniu maja 2013 r.