Strona główna
Warsztaty dla doradców Drukuj Email
23.10.12 22 października 2012 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyły się warsztaty dla doradców pt. „Agrotechniczne metody łagodzenia negatywnych skutków ekstremalnego przebiegu pogody oraz metody adaptacji do zmiany klimatu”.

Warsztaty zorganizowano w ramach zadania 1.1: System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz o metodach adaptacji i zadania 3.2: Ocena kierunków i systemów produkcji rolniczej oraz możliwości ich wdrażania w regionach i gospodarstwach, będących częścią Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2011-2015.

Spotkanie rozpaczęła dr Katarzyna Mizak, wystąpieniem na temat strat w plonach różnych gatunków roślin powodowanych niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce. W drugiej części warsztatów Prof. dr hab. Jan Kuś przedstawił rozwiązania agrotechniczne stosowane w celu poprawy efektywności wykorzystania wody glebowej oraz ochrony glebowej materii organicznej. Podsumowaniem warsztatów było wystąpienie dr Jerzy Kozyry, który omówił wpływ obserwowanej i prognozowanej zmiany klimatu na rolnictwo w Polsce oraz konieczne do podjęcia działania dostosowawcze.

Przedstawione referaty były wstępem do przeprowadzonej dyskusji na temat wdrażania polityki klimatycznej oraz proponowanych rozwiązań agrotechnicznych w celu lepszego gospodarowania wodą i glebową materią organiczną. Dziękujemy pracownikom CDR, oddział w Radomiu za organizację spotkania, natomiast uczestnikom spotkania za aktywny udział w dyskusji.