Strona główna
Warsztaty „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą” Drukuj Email
02.10.12 28 września 2012 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe nt. „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą”, w których wzięli udział doradcy, sołtysi, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz rolnicy.

Celem warsztatów było przybliżenie działalności naszego Instytutu i jej znaczenie dla doradztwa i praktyki rolniczej, a także wskazanie związków pomiędzy nauką, doradztwem rolniczym i rolnictwem. Zaprezentowano i omówiono model przepływu informacji o systemach ochrony roślin dostępnych i możliwych do wykorzystania przez Internet. Omówiona została również problematyka dotycząca biomasy w procesie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy warsztatów zwiedzili plantacje z roślinami uprawianymi na cele energetyczne w RZD Puławy „Kępa” i gospodarstwie w Osinach oraz pola doświadczalne z intensywnym, integrowanym i ekologicznym systemem gospodarowania.