Strona główna OFERTA WYDAWNICZA
Lubelski Festiwal Nauki Drukuj Email

                                                                                                                                                                    Powrót

IUNG-PIB co roku jest jednym ze współorganizatorów Lubelskiego Festiwalu Nauki. Koordynatorem przedsięwzięć festiwalowych odbywających się na terenie naszego Instytutu jest dr inż. Mariusz Zarychta - kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw. Festiwal Nauki ma na celu popularyzację nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, prezentację wyników badań oraz projektów badawczych realizowanych na uczelniach i w jednostkach naukowych, promocję nauki, uczelni oraz instytutów badawczych.

Poruszana problematyka prezentowana jest w ciekawy i przystępny sposób z wykorzystaniem różnych form przekazu, tj. prezentacja, wykład, pokaz, doświadczenie oraz zajęcia terenowe. W ostatnich latach największą popularnością wśród zagadnień zaproponowanych przez pracowników IUNG-PIB cieszyły się następujące tematy


- Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce;
- Czy potrafisz rozpoznać drzewa?;
- Ptaki parku puławskiego;
- Z czego pieczemy chleb?;
- Formy ochrony przyrody;
- Od sochy do pługa;
- Jak to ze lnem było?;
- Mikroświat w glebie;
- Oddziaływanie pól magnetycznych na organizmy żywe.


Instytut za swój udział, przygotowanie i zaangażowanie w festiwal otrzymał dyplom wyróżnienia i statuetkę, co świadczy o rzetelnym przygotowaniu naszych pracowników i zadowoleniu słuchaczy, którzy byli odbiorcami ich wystąpień.
Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tej jednej z największych imprez naukowych na Lubelszczyźnie, która corocznie organizowana jest we wrześniu.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    16.11.2012

Liczba odwiedzin :1998