Strona główna OFERTA WYDAWNICZA
Tydzień Otwartych Drzwi Drukuj Email

                                                                                                                                                                     Powrót

IUNG-PIB corocznie organizuje cieszący się dużą popularnością Tydzień Otwartych Drzwi. Przedsięwzięcie to, które zwyczajowo odbywa się w ostatnim tygodniu maja, ściąga do naszego Instytutu znaczną liczbę osób, wśród których znajdują się studenci uczelni rolniczych, uczniowie zawodowych i średnich szkół rolniczych, doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych, rolnicy, a także przedstawiciele innych placówek związanych z rolnictwem.

W czasie trwania Tygodnia Otwartych Drzwi można zapoznać się z działalnością badawczą prowadzoną w IUNG-PIB. W tych dniach możliwe jest też: zwiedzanie pola doświadczalnego RZD Puławy „Kępa”,  Stacji Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach oraz stacji meteorologicznej w Puławach. Na życzenie osób odwiedzających nasz Instytut pracownicy organizują wykłady dotyczące historii Ośrodka Badań Rolniczych w Puławach.

Pracownicy IUNG-PIB z zaangażowaniem przygotowują prezentacje z zakresu, m.in.: biotechnologii, agrometeorologii, nawożenia i technologii roślin uprawnych oraz z dendrologii czy ornitologii. Przygotowany materiał starają się przekazać w ciekawy i zrozumiały dla każdego sposób.

 

 

...................................................................
Wpisany przez Administrator    16.11.2012

Zmieniony 23.07.2015
Liczba odwiedzin :2069