Strona główna
Konferencja naukowo-techniczna nt. „Wapnowanie gleb – wyzwanie dla polskiej gospodarki” Drukuj Email
27.09.12 26 września 2012 r. w siedzibie IUNG-PIB odbyła się konferencja naukowo-techniczna nt. „Wapnowanie gleb – wyzwanie dla polskiej gospodarki” zorganizowana przez IUNG-PIB i Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem zakwaszenia gleb w Polsce, analiza przyczyn i skutków tego zjawiska oraz przedyskutowanie możliwości poprawy sytuacji. W trakcie dyskusji wskazano możliwe mechanizmy wsparcia procesu regulacji odczynu gleb. Jako przykład zaprezentowano rozwiązanie zastosowane w województwie śląskim, gdzie program regeneracyjnego wapnowania gleb jest wspierany środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreślano także znaczenie doradztwa rolniczego i edukacji dla poprawy sytuacji w tym zakresie.