Strona główna
Warsztaty naukowe nt. „Transfer wiedzy do praktyki rolniczej”, Drukuj Email
 23.09.12 22 września 2012 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe nt. „Transfer wiedzy do praktyki rolniczej”, w których uczestniczyli przede wszystkim rolnicy.
Zakres programu dotyczył badań i ich wykorzystania w produkcji ziarna pszenicy. Omówione zostały czynniki agrotechniczne, które mają wpływ na jakość plonu. Program warsztatów obejmował także podstawy żywienia roślin i nawożenia oraz kształtowanie optymalnego odczynu gleby. Przedstawiono także organizację i działalność IUNG-PIB oraz transfer wyników badań do praktyki rolniczej.