Strona główna
ZALECENIA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN Drukuj Email

                                                                                                                                       Powrót

 • Uszkodzenia roślin powodowane przez szkodniki z gryzącym aparatem gębowym, [pobierz pdf], opracowała dr A. Bochniarz, dodano 14.12.2021 r.
 • Uciążliwe chwasty wieloletnie i ich zwalczanie, [pobierz pdf], opracował dr Z. Samoń, dodano 13.12.2020 r.
 • Mechaniczne niszczenie chwastów[pobierz pdf], opracował dr Z. Samoń, dodano 16.11.2020 r.
 • Sposoby walki z gryzoniami na polach opracował, [pobierz pdf], opracował dr Z. Samoń, dodano 16.11.2020 r.
 • Zwalczanie uciążliwych chwastów jednoliściennych w zbożach, [pobierz pdf], opracował dr Z. Samoń, dodano 30.09.2020 r.
 • Zmiany w populacjach owadów powodujących szkody w roślinach uprawnych, [pobierz pdf], opracowała dr A. Bochniarz, dodano 30.09.2020 r.
 • Regulacja zachwaszczenia w uprawie gryki, [pobierz pdf], opracowała dr G. Hołubowicz-Kliza, dodano 30.09.2020 r.
 • Choroby atakujące grykę i ich zwalczanie, [pobierz pdf], opracowała dr G. Hołubowicz-Kliza, dodano 30.09.2020 r.
 • Szkodniki atakujące grykę i ich zwalczanie, [pobierz pdf], opracowała dr G. Hołubowicz-Kliza, dodano 30.09.2020 r.
 • Usuwanie nawłoci w celu zapobiegania ich rozprzestrzenianiu, [pobierz pdf], opracowała dr G. Hołubowicz-Kliza, dodano 30.09.2020 r.
 • Zwalczanie uciążliwych chwastów jednoliściennych w zbożach [pobierz pdf] dodano 26.06.2020 r., opracował dr Zbigniew Samoń
 • Zabieg T3 w pszenicy  [pobierz pdf] dodano 26.06.2020 r., opracował dr Zbigniew Samoń
 • Zabieg T0 w pszenicy  [pobierz pdf] dodano 03.04.2020 r., opracował dr Zbigniew Samoń
 • ZASADY  WDRAŻANIA INTEGROWANEJ OCHRONY  zobacz...
 • Choroby podstawy źdźbła  zobacz...
 • Zwalczanie mszyc w zbożach   zobacz...
 • Działania prewencyjne w ochronie przed fuzariozą zbóż    zobacz...
 • Możliwości ograniczenia dawki herbicydów  zobacz...
 • Drugi zabieg fungicydowy w pszenicy   zobacz...
 • Odporność chwastów na herbicydy   zobacz...
 • Odporność grzybów na fungicydy     zobacz...
 • Szkodliwe owady w zbożach    zobacz...
 • Przeciwdziałanie odporności owadów na insektycydy    zobacz...
 • Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin   zobacz...
 • Podnoszenie jakości zabiegu opryskiwania  zobacz...
 • Wykorzystanie allelopatii w rolnictwie    zobacz...
 • Postępowanie ze sprzętem ochrony roślin po wykonaniu zabiegu   zobacz...
 • Ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej podczas opryskiwania  zobacz...
 • Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin   zobacz...
 • BHP podczas stosowania środków ochrony roślin      zobacz...
 • Wpływ jakości wody na skuteczność oprysku     zobacz...
 • Stanowisko biobed do mycia napełniania i przechowywania opryskiwaczy   zobacz...
 • Szkodniki magazynowe   zobacz...
 • Zwalczanie szkodników magazynowych  zobacz...
 • Nowe rozwiązania w konstrukcji opryskiwaczy  zobacz...
 • Zastosowanie atomizerów w ochronie roślin    zobacz...
 • Rozpylacze stosowane w opryskiwaczach polowych   zobacz...
 • Zaprawianie nasion zbóż   zobacz....
 • Przeciwdziałanie odporności chwastów   zobacz...
 • Odchwaszczanie zbóż ozimych jesienią     zobacz....
 • Zwalczanie chwastów na użytkach zielonych  zobacz...
 • Chwasty upraw wieloletnich    zobacz...
 • Chwasty w uprawach roślin okopowych  zobacz...
 • Chwasty w zbożach jarych   zobacz...
 • Chwasty w zbożach ozimych  zobacz...
 • Integrowana ochrona przed chorobami   zobacz...
 • Metody stosowane w Integrowanej Ochronie Roślin przed szkodnikami   zobacz....
 • Metody zwalczania chorób roślin   zobacz...
 • Przyczyny chorób infekcyjnych  zobacz...
 • Przyczyny nieinfekcyjnych chorób roślin  zobacz...
 • Rola chwastów w rozprzestrzenianiu się  zobacz...
 • Wpływ czynników środowiska na rozwój szkodników  zobacz...
 • Zachwaszczenie ściernisk  zobacz...
 • Zapobieganie występowaniu i namnażaniu się organizmów szkodliwych  zobacz...
 • Formulacje środków ochrony roślin    zobacz...
 • Szkodliwość ślimaków w uprawach polowych  zobacz...
 • Szkodliwe nicienie glebowe   zobacz...
 • Mączlik warzywny zagrożeniem dla zasiewów roślin kapustowatych  zobacz...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    23.06.2014

Zmieniony 14.12.2021
Liczba odwiedzin :7446