Strona główna ZALECENIA
ZALECENIA Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Drukuj Email

 

                                                                                  Powrót       Powrót do iung.pl 

 
 

 

 


 • Ogólna charakterystyka rolnictwa ekologicznego  tutaj...
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na bioróżnorodność   tutaj...
 • Fauna zadrzewień śródpolnych    tutaj...
 • PSZENICA SAMOPSZA, a bioróżnorodność i wartość żywieniowo-zdrowotna  tutaj...
 • Nawożenie w rolnictwie ekologicznym   tutaj...

RAPORTY

 • Sprawozdanie z badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. Temat:  (Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania nad doborem odmian zbóż ozimych: pszenicy, żyta, pszenżyta), Nr: PJ.re.027.6.2019 (pozycja 1)Raport 2019..
 • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. Nt. (Badania nad przydatnością odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO dla zbóż jarych), Nr: PJ.re.027.6.2019/3   Raport 2019...
 • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania nad poprawą jakości plonu współczesnych i dawnych odmian pszenicy jarej, ich przydatnością dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjałem zdrowotnym), Nr: PJ.re.027.6.2019/2    Raport 2019...
 • Sprawozdanie z badań pt.: Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, takich jak: len, lnianka, rzepak, rośliny bobowate lub zboża (w tym gatunki dawne np. płaskurka, samopsza, orkisz), zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach.(Badania nad doborem odmian pszenicy ozimej do uprawy w rolnictwie ekologicznym i ich przydatność dla przemysłu piekarskiego i makaronowego. Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe, założenia i wdrożenie systemu). Nr: HOR.re.027.6.2018 (1)  Raport 2018..
 • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, takich jak: len, lnianka, rzepak, rośliny bobowate lub zboża (w tym gatunki dawne np. płaskurka, samopsza, orkisz), zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania w zakresie oceny jakości plonu współczesnych i dawnych odmian pszenicy jarej, ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjału zdrowotnego), Nr: HOR.re.027.6.2018/2 Raport 2018..
 • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, takich jak: len, lnianka, rzepak, rośliny bobowate lub zboża (w tym gatunki dawne np. płaskurka, samopsza, orkisz), zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania nad doborem odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Ekologiczne doświadczalnictwo terenowe – EDO dla zbóż jarych), Nr: HOR.re.027.6.2018/3.  Raport 2018..
 • Przydatność odmian pszenicy jarej do uprawy w systemie ekologicznym. Raport 2017.
 • Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego.  Raport 2017 ),  (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego. Raport_2017 ) ,  (Porównanie produkcyjności i jakości ziarna innowacyjnych mieszanek miedzyodmianowych i czystych siewów odmian jęczmienia jarego i ich przydatność dla przemysłu kaszarskiego i paszowego.  Raport 2017).
 • Badania w zakresie doboru odmian roślin bobowatych grubonasiennych i kukurydzy w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Raport 2017
 • Raporty z badań prowadzonych w ramach dotacji MRiRW do rolnictwa ekologicznego (lata 2010-2017)  link...

ULOTKI

 •  Przydatność odmian pszenicy jarej do uprawy w systemie ekologicznym  pobierz...

 

BROSZURY IUNG-PIB Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  więcej...

 • Zboża w uprawie ekologicznej - pszenica jara  tutaj...
 • Zboża w uprawie ekologicznej - pszenica ozima  tutaj...
 • Zboża w uprawie ekologicznej - owies  tutaj...
 • Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym     tutaj...
 • Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami w rolnictwie ekologicznym  tutaj...
 • Ocena przydatności odmian owsa do uprawy w rolnictwie ekologicznym - dodano 12.10.2020 r. [pobierz pdf]

 

 

 (*)„Opracowano w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB 2.7 i dot. MRiRW nr HOR.re.027.4.2017/1”.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    10.10.2017

Zmieniony 12.10.2020
Liczba odwiedzin :11631