Strona główna
Wizyta w ramach współpracy Instytutu ze Szkołami Rolniczymi Drukuj Email

23.10.17 W dniu 21.10.2017 w ramach współpracy między Instytutem a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach jak co roku gościł uczniów na zajęciach naukowo-dydaktycznych.

Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia uczniów podczas którego Dyrektor przedstawił 70 –letnią historię RZD oraz omówił bieżącą działalność Zakładu. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała przekazu, o czym świadczyły licznie zadawane pytania po których wywiązały się bardzo ciekawe dyskusje na temat bieżącej sytuacji cen mleka i pochodnych (masła, jogurty itp.) na rynku.

Po części teoretycznej rozpoczęła się część plenerowa. Uczniom została zaprezentowana owczarnia i omówione zostało doświadczenie hodowlane prowadzone wraz ze współpracą z SGGW polegające na krzyżówce dwóch ras owiec wskutek czego powstaje nowa rasa oraz hodowle koni małopolskich.

Kolejnym etapem spotkania był przejazd na fermę w Kotorowie, gdzie po drodze zostały pokazane doświadczenia prowadzone na polach RZD Werbkowice oraz łąki w dolinie rzeki Huczwy, na których wypasane są owce i młode bydło.  Na gospodarstwie w Kotorowie  Dyrektor przedstawił metodykę i specyfikę pracy w chowie bydła mlecznego oraz omówił przebieg udoju. Uczniowie mieli możliwość badania metodą organoleptyczną TMR-u, którym karmione są zwierzęta a także mogli zobaczyć halę udojową.

Na zakończenie Dyrektor podziękował za przybycie oraz zaprosił na kolejne spotkania.