Strona główna
Tydzień Otwartych Drzwi w IUNG-PIB Drukuj Email

30.05.18 Tegoroczny Tydzień Otwartych Drzwi w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa − Państwowym Instytucie Badawczym odbył się w dniach 21−25 maja. Organizacją i koordynacją całego przedsięwzięcia zajęli się pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw.

W Tygodniu Otwartych Drzwi uczestniczyli uczniowie szkół rolniczych związanych z IUNG-PIB porozumieniem o współpracy, studenci SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, UR w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu i Radomiu, doradcy i specjaliści Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Siedlcach i Modliszewicach oraz rolnicy i producenci rolni. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 390 osób.

W trakcie Tygodnia Otwartych Drzwi odbyły się wykłady dotyczące m.in.: organizacji i działalności IUNG-PIB oraz współpracy Instytutu z doradztwem i praktyką rolniczą. Ponadto uczestników interesowały zagadnienia związane z systemem uprawy roli i siewu oraz agrotechniką roślin zbożowych, pastewnych, nawożeniem roślin i regulacją zakwaszenia gleb. Wiele pytań i zagadnień dotyczyło także ochrony środowiska przyrodniczego.

W tym roku dużym powodzeniem cieszyły się prezentacje doświadczeń prowadzonych w Stacji Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach, a także, jak co roku – zwiedzanie Stacji Meteorologicznej. Najliczniej uczestniczono w wykładach dotyczących możliwości zwiększenia białka paszowego oraz możliwości uprawy soi w Polsce. Ponadto zaciekawienie wzbudzała tematyka związana z technologią uprawy tytoniu i chmielu oraz produkcją zdrowych sadzonek chmielu.

Liczni zainteresowani odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa” w Puławach w którym prowadzone są doświadczenia polowe oraz gospodarstwo w Osinach, w którym demonstrowano łanowe doświadczenia polowe nad porównaniem systemów gospodarowania (ekologicznego, integrowanego, intensywnego i monokultury). Ponadto zwiedzano i omawiano doświadczenia z roślinami zbożowymi oraz strączkowymi (bobik, groch i łubiny), które w ostatnich latach zwiększają swoją powierzchnię uprawy. Zainteresowanie tymi roślinami wzrasta z uwagi na wysoką zawartość w nich białka.

Wszyscy uczestnicy Tygodnia Otwartych Drzwi chcieli zapoznać się z zakresem prac badawczo-wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie oraz publikacjami o tematyce rolniczej i z zakresu środowiska.

Odwiedzający nasz Instytut  podczas spacerów zielonymi alejami parku puławskiego poznawali  również historię ośrodka nauk rolniczych oraz zespołu pałacowo-parkowego w Puławach.
Ważnym akcentem godnym podkreślenia jest podziękowanie przedstawiciela nauki z SGGW w Warszawie, który uczestniczył ze swoimi studentami w Dniach Otwartych IUNG-PIB, korzystając z wielu zagadnień tematycznych naszej oferty. Szerszy kontekst ujmuje artykuł znajdujący się w poniższym linku.  
https://www.agropolska.pl/uprawa/uprawa-roli/studenci-rolnictwa-sggw-podczas-drzwi-otwartych-w-iung-pib-w-pulawach,228.html