Strona główna
Lubelski Festiwal Nauki w podwojach IUNG-PIB Drukuj Email

26.09.18 W dniach 17-21 września 2018 r., w IUNG-PIB w Puławach odbył się XV Lubelski Festiwal Nauki. Była to wyjątkowa inicjatywa popularyzująca naukę wśród dzieci i młodzieży. Prezentowane podczas Festiwalu tematy miały charakter edukacyjny.

Największą popularnością cieszyły się wykłady prowadzone przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw dotyczące tematyki przyrodniczo-środowiskowej: roli owadów pożytecznych w środowisku rolniczym, formach ochrony przyrody i zagrożeniach ze strony gospodarki, a także z zakresu dendrologii i życia wielu gatunków ptaków zasiedlających puławski ogród oraz kolorowego i czasami zaskakującego świata owadów dorosłych i ich potomstwa. Zainteresowanym została także przybliżona historia zespołu pałacowo-ogrodowego w Puławach.

Pracownicy Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki demonstrowali bardzo licznym grupom młodzieży i dzieci wyposażenie i działanie jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce.

Ciekawe prezentacje „Mikroświat – zobaczmy to z bliska” i „Tajniki hodowli roślin w kulturach in vitro” oraz „Co siedzi w żywej komórce” przybliżyły słuchaczom, niewidoczny gołym okiem, świat roślin i ich budowę.

Pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych opowiadali młodzieży o odnawialnych źródłach energii, a naukowcy z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej o wykorzystaniu w gospodarce biogazu.

W sposób bardzo ciekawy zostały zaprezentowane przez pracownika Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych zagadnienia związane z działaniem substancji aktywnych lucerny na organizm ludzi i zwierząt.

O problemach związanych z zakwaszeniem gleb w Polsce i wapnowaniem opowiadał pracownik naukowy z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia.

Jednym słowem, 1160 uczestników Festiwalu wzięło udział w wielu niezapomnianych wykładach, pokazach i warsztatach z piętnastu różnych tematów, które udowodniły, jak zadziwiający i fascynujący może być świat nauki rolniczej.