Strona główna
Wizyta studentów z PWS im papieża JP II z Białej Podlaskiej w IUNG-PIB Drukuj Email

04.11.19 W dniu 30 października 2019 r. Instytut po raz kolejny gościł grupę studentów kierunku rolnictwo z Państwowej Szkoły Wyższej im. papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod opieką Pani dr Joanny Romaniuk. W trakcie wizyty studyjnej studenci odwiedzili pola doświadczalne znajdujące się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Kępa” w Osinach.

Układ doświadczeń, ich rolę w badaniach Instytutu oraz prezentację pól doświadczalnych przedstawił dr Paweł Radzikowski z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. Kolejnym etapem była prezentacja doświadczeń wazonowych prowadzonych w Hali Wegetacyjnej IUNG-PIB, w tym z odmianami chmielu i tytoniu. Unikatową kolekcję odmian chmielu prowadzoną przez IUNG-PIB oraz doświadczenia w hali zaprezentowały dr Anna Czubacka i dr Anna Trojak-Goluch z Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Kolejnym etapem była wizyta na poletkach doświadczalnych i lizymetrach, na których w Instytucie prowadzone są doświadczenia połączone m.in. z analizami odcieków glebowych. Specyfikę tych doświadczeń przedstawił studentom dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB, kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów.

W część kameralnej, studenci obejrzeli następujące prezentacje:

  •  dr. Krzysztofa Jończyka z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, dotyczącą badań nad systemami uprawy roli oraz doświadczeń polowych m.in. z zakresu uprawy w systemie ekologicznym,
  • dr Moniki Kowalik z Działu Upowszechnienia i Wydawnictw dotyczącą prezentacji struktury, zadań i oferty Instytutu,
  •  dr. hab. Janusza Smagacza, prof. IUNG-PIB z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, prezentujący nowości w uprawie roli.

Wszyscy studenci otrzymali materiały upowszechnieniowe wydane przez Instytut, w tym nowowydaną broszurę „Agroleśnictwo dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym” autorstwa J. Perzyna, R. Borek, M. Wójcik przygotowaną w ramach projektu SUSTAINFARM.

Uczelnia w Białej Podlaskiej współpracuje z Instytutem od 2013 roku.
/MK, PS/