Strona główna
Konferencja "Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB jako wiodących gospodarstw wdrożeniowych" PDF Drukuj Email

17.02.2020 W dniu 13.02.2020 r. w IUNG-PIB odbyła się konferencja w ramach PW zadanie 2.7 nt. "Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB jako wiodących gospodarstw wdrożeniowych". 

13 lutego 2020 r. w siedzibie IUNG-PIB odbyła się coroczna konferencja poświęcona perspektywom rozwoju Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB, nt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB jako wiodących gospodarstw wdrożeniowych”. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środku Programu Wieloletniego - zadanie 2.7: Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.

W konferencji wzięli udział Dyrektorzy i pracownicy Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz spółki „Jasków” sp. z. o.o., Dyrekcja i pracownicy IUNG-PIB oraz członkowie Rady Naukowej. Konferencję otworzył wykład prof. dr hab. Wiesława Oleszka dotyczący sytuacji, zagrożeń i wyzwań oraz planów Instytutu. Wykłady tematyczne przedstawili również prof. IUNG-PIB Grzegorz Siebielec „Gleba jako unikalny zasób” oraz prof. Jerzy Księżak „Znaczenie gospodarcze i możliwość uprawy soi w Polsce”. Prezentację „Analiza efektów ekonomicznych RZD IUNG-PIB” przedstawiła mgr. Joanna Wiącek – p.o. Głównego Księgowego.

Każdy z Dyrektorów RZD miał możliwość przedstawienia kierowanego przez siebie Zakładu, jego sytuacji, stanu finansowego, perspektyw oraz analizy SWOT swojej jednostki. Prezentowali kolejno:

 

  • 1.       RZD Baborówko – dr inż. Krzysztof Kubsik,
  • 2.       RZD Błonie-Topola – mgr Michał Wardziński,
  • 3.       RZD Borusowa – Marian Cegielski,
  • 4.       RZD Grabów – dr inż. Marek Sowiński,
  • 5.       „Jasków” sp. z o.o. mgr Hanna Hołaj,
  • 6.       RZD Kępa-Puławy – mgr inż. Sławomir Jurak,
  • 7.       RZD Werbkowice – dr inż. Piotr Kozera,
  • 8.       RZD Wierzbno – mgr inż. Jarosław Koźlicki,
  • 9.       RZD Wielichowo – mgr Urszula Koziołek,
  • 10.   RZD Żelisławki – mgr inż. Sławomir Żur.

 

W trakcie obrad odbywała się dyskusja dotycząca zarówno wyzwań związanych ze zmianami klimatu, prawem w Polsce i na obszarze UE oraz perspektywami, które niejednokrotnie są zależne od sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, w którym położony jest Zakład.

Główne kwestie poruszane w czasie konferencji to coraz większe problemy ze znalezieniem siły roboczej do pracy w gospodarstwach, szczególnie w sezonie wegetacyjnym, rosnące koszty energii i pracy, sposoby minimalizacji ryzyka m.in. gwałtownych zmian klimatycznych a także nieuchronna cyfryzacja gospodarstw. Zebrani podkreślili również kluczową rolę marki Instytutu, która wykorzystywana we właściwy sposób podnosi znaczenie RZD i korzystnie wpływa na promocję ich oferty.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr. hab. Mariusz Matyka, który podkreślił konieczność wejścia RZD w erę rolnictwa 4.0, która nieodłącznie powiązana jest z pełnym monitoringiem na poziomie gospodarstwa (sensory, bieżąca analiza, rolnictwo precyzyjne) – wprowadzeniem komputerowego systemu zarządzania gospodarstwem.

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................
Wpisany przez Monika Kowalik    17.02.2020

Zmieniony 12.10.2020
Liczba odwiedzin :1973