Strona główna
Konferencja "Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu” PDF Email
 

05.03.2020 W dniu 05.03.2020 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z ITP pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Tematem konferencji była "Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”. Konferencję sfinansowano w ramach PW zadanie 2.7 nt. "Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych".  

Konferencję otworzyli Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, po którym wystąpili: Prezes PGW Wody Polskie KZGW, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwa Klimatu.

Program konferencji obejmował 2 sesje główne oraz sesję panelową. Sesja pierwsza dotyczyła zasobów wodnych, zmian klimatu oraz systemów gospodarowania wodą w rolnictwie w Izraelu i w Hiszpanii. Zakończyła ją sesja panelowa odnosząca się do najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarowaniu wodą w rolnictwie, m.in. sztuczna inteligencja, techniki satelitarne, Internet Rzeczy, czujniki optyczne i sensory, strategiczne przesyły wody, najnowsze narzędzia wspierania decyzji w planowaniu przestrzennym.

W sesji drugiej omawiano praktyki adaptacji rolnictwa do zmian klimatu jak również przedstawiono dorobek instytutów naukowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie. Podczas sesji omawiano zagadnienia uprawy ukierunkowanej na ochronę gleb i zwiększenie zawartości materii organicznej w glebach, która sprzyja zwiększeniu retencyjności gleb. Przedstawiono także gospodarkę wodną na użytkach zielonych i w ogrodnictwie, melioracje wodne, technologie nawodnieniowe oraz nakierunkowaną na adaptację do zmian klimatu hodowlę roślin. Sesję drugą zamknęła prezentacja przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podsumowująca osiągnięcia i zadania doradztwa rolniczego w Polsce w zakresie gospodarki wodnej.

Konferencję zakończyła dyskusja ukierunkowana na opracowanie listy rekomendacji nad synergią prac badawczych i wniosków dla administracji rządowej w zakresie  zarządzania wodą w rolnictwie.

Dyrektor Departamentu Doradztwa i Nauki w MRiRW, dr Piotr Łysoń przygotował 17 punktów podsumowujących wnioski z konferencji. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował konferencję, wskazując na jej wysoką rangę, poziom merytoryczny a przede wszystkim istotne wnioski praktyczne. Wskazał także, że ważne jest dbanie o glebę zarówno dla zachowania jej żyzności i produkcyjności gospodarstwa jak i bezpieczeństwa żywnościowego kraju w dłuższej perspektywie.

Patronem medialnym konferencji było czasopismo farmer oraz portal farmer.pl.

Partnerem wydarzenia była organizacja ELNET rozwijająca współpracę polsko-izraelską również w obszarze rolnictwa.

Wypowiedź Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dostępna jest pod poniższym linkiem

https://youtu.be/BNrt1mq27B8  


 

Prezentacje z konferencji:

 

SESJA 1 – Zasoby wodne (prowadzący prof. dr hab. prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek)

 • Zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę wodną i rolnictwo – dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG-PIB) - pobierz pdf
 • Planowanie gospodarki wodnej na poziomie kraju. Cele Planu Zapobiegania Skutkom Suszy –- Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą (PGW Wody Polskie KZGW)
 • System zarządzania wodą w Izraelu – Beni Lew (Agricultural Research Organization – the Volcani Center) - pobierz pdf
 • Przykłady rozwiązań gospodarki wodnej w regionach Europy Południowej – dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB (IUNG-PIB) - pobierz pdf
 • Zasoby wód podziemnych w Polsce i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rolnictwa – dr Piotr Herbich (PIG-PIB) - pobierz pdf
 • Zarys architektury systemu monitorowania i zarządzania gospodarką wodną na wsi – dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB (IUNG-PIB) - pobierz pdf
 • Narzędzia zintegrowanego systemu wsparcia decyzyjnego w zarządzaniu przestrzenią i gospodarowaniu zasobami wodnymi –  prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański (UP Wrocław)
 • Retencja powierzchniowa i mała retencja – potencjał na obszarach wiejskich – (PGW Wody Polskie KZGW)
 • Nowe techniki oceny stresu wodnego i dostępności wody – dr hab. Rafał Pudełko (IUNG-PIB) - pobierz pdf
 • Przestrzenne i czasowe bilansowania zasobów wodnych w Polsce oraz sieć strategicznych magazynów wody – dr Piotr Łysoń (MRiRW) - pobierz pdf

SESJA 2 – Dostosowanie produkcji rolnej do ograniczonych zasobów wodnych (prowadząca prof. dr hab. Teresa Doroszewska)

 • Technologie stosowane w Izraelu do oczyszczania i uzdatniania wody wykorzystywanej w rolnictwie.
  Efektywne systemy nawodnień w rolnictwie oszczędzające wodę i energię
  – Robert Binkiewicz (Technical Manager and Advisor at Agrosimex)
 • Produkcja rolna a gospodarka wodna. Praktyki rolnicze sprzyjające retencjonowaniu wody – prof. dr hab. Mariusz Matyka (IUNG-PIB) - pobierz pdf
 • Gospodarka wodna na użytkach zielonych – melioracje, małe zbiorniki, innowacje – prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek (ITP) -
  pobierz pdf
 • Genetyka i hodowla jako odpowiedź na wyzwania cieplejszego klimatu – dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. IHAR-PIB (IHAR-PIB) - pobierz pdf
 • Gospodarowanie wodą w ogrodnictwie – prof. dr hab. Waldemar Treder (InHORT) - pobierz pdf
 • Nowe aspekty międzyinstytucjonalnej współpracy zarządzania wodą w rolnictwie – perspektywa publicznego doradztwa rolniczego – Janusz Dąbrowski (CDR w Brwinowie) - pobierz pdf

...................................................................
Wpisany przez Monika Kowalik    09.03.2020

Zmieniony 11.11.2020
Liczba odwiedzin :2104