Strona główna
Projekt EJP-Soil PDF Drukuj Email
EJP SOIL logo
EJP SOIL

Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils
European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL

UWAGA: Aktualności dotyczące projektu na nowej stronie IUNG-PIB
http://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/

 Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak: a) bezpieczeństwo żywności i wody, b) zrównoważona produkcja rolna, c) dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian; d) dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby, e) ochrona różnorodności biologicznej i f) zdrowie ludzi.

European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL jest programem ogłoszonym w ramach konkursów HORYZONT2020, w którym Komisja Europejska dofinansowuje działania krajowe. W projekcie biorą udział instytucje naukowe (Programme Managers), powołane przez jednostki państwowe (Programme Owners) dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W przypadku Polski rolę Programme Owner pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Programme Manager – IUNG-PIB w Puławach. W realizację projektu jest zaangażowanych 26 instytucji z 24 krajów europejskich.

Warunkiem uzyskania projektu EJP SOIL było zagwarantowanie przez instytucje krajowe wydatkowania połowy środków finansowych. Integralną częścią projektu EJP SOIL jest krajowy program pn. “Participation of Poland in the assessment of agricultural soils on the European scale” finansowany przez MRiRW.

Całkowity budżet projektu EJP SOIL wynosi 80 mln EUR.

ejp_soil

Oficjalna strona projektu:  https://projects.au.dk/ejpsoil/about-ejp-soil/

 


Materiały z konferencji dot. projektu EJP-SOIL i ochrony gleb z dn. 11 grudnia 2020 r.

  1. Projekt EJP SOIL: W kierunku przyjaznego dla klimatu zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi (EJP SOIL) - dr hab. Bożena Smreczak, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB

  2. Europejski Zielony Ład - wyzwania na rzecz ochrony gleb M. Zabrzeńska-Chaterera, MRiRW

  3. "Misje w Horyzont Europa" Ewa Kocińska-Langek, Biuro BSP w Brukseli , NCBiR

  4. Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 roku - dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, Członek Rady Misji Zdrowe Gleby i Żywność

 


 Zapraszamy do biblioteki krajowej projektu EJP SOIL dostępnej na stronie:
https://projects.au.dk/ejpsoil/knowledge-sharing-platform/ejp-soil-library/ejp-soil-national-libraries/biblioteka-krajowa-polska/

 

EJP SOIL Biblioteka krajowa

 

Zasubskrybuj newsletter EJP-SOIL >> https://ejpsoil.eu


UWAGA: Aktualności dotyczące projektu na nowej stronie IUNG-PIB
http://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/

 

 

 

NEWSLETTER NR 3 (styczeń 2021)

NEWSLETTER NR 2 (listopad 2020)


 Pliki do pobrania:


Projekt realizowany jest ze środków European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL  w ramach konkursów HORYZONT2020
 
 EUHorizon 2020 logo
...................................................................
Wpisany przez Monika Kowalik    22.05.2020

Zmieniony 15.03.2021
Liczba odwiedzin :10674