Strona główna
Projekt EJP-Soil PDF Drukuj Email
EJP SOIL
ejp_soil

 Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils
European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL

 Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak: a) bezpieczeństwo żywności i wody, b) zrównoważona produkcja rolna, c) dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian; d) dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby, e) ochrona różnorodności biologicznej i f) zdrowie ludzi.

European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL jest programem ogłoszonym w ramach konkursów HORYZONT2020, w którym Komisja Europejska dofinansowuje działania krajowe. W projekcie biorą udział instytucje naukowe (Programme Managers), powołane przez jednostki państwowe (Programme Owners) dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W przypadku Polski rolę Programme Owner pełni Ministerwstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Programme Manager – IUNG-PIB w Puławach. W realizację projektu jest zaangażowanych 26 instytucji z 24 krajów europejskich.

Warunkiem uzyskania projektu EJP SOIL było zagwarantowanie przez instytucje krajowe wydatkowania połowy środków finansowych. Integralną częścią projektu EJP SOIL jest krajowy program pn. “Participation of Poland in the assessment of agricultural soils on the European scale” finansowany przez MRiRW.

Całkowity budżet projektu EJP SOIL wynosi 80 mln EUR.

Oficjalna strona projektu:  https://projects.au.dk/ejpsoil/about-ejp-soil/

Pliki do pobrania:


Projekt realizowany jest ze środków European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL  w ramach konkursów HORYZONT2020
 
 EUHorizon 2020 logo
...................................................................
Wpisany przez Monika Kowalik    22.05.2020

Zmieniony 23.05.2020
Liczba odwiedzin :1186