Strona główna
Warsztaty polowe dla studentów kierunku rolnictwo

04.09.2020 2 września 2020 r. w RZD „Kępa” - gospodarstwa Osiny oraz Mokradki, w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB - zadanie 2.7 odbyły się polowe warsztaty naukowe: „Współpraca nauki z wyższymi uczelniami - technologia uprawy roślin specjalnych oraz systemy gospodarowania w rolnictwie”

Warsztaty były realizowane pod szczególnym reżimem sanitarnym związanym z zagrożeniem COVID-19 (podział studentów na 2 grupy warsztatowe).

Uczestnikami warsztatów byli studenci III roku Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW wraz z opiekunami naukowymi: dr inż. Katarzyną Kucińską i dr Beatą Michalską-Klimczak. Za organizację ze strony SGGW odpowiadał dr hab. Arkadiusz Artyszak. Program warsztatów obejmował zagadnienia praktyczne, przedstawione w warunkach polowych. W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

  • „Systemy produkcji rolniczej oraz badania dotyczące rolnictwa ekologicznego”, RZD „Kępa” - gospodarstwo Osiny, prowadzący - dr hab. Krzysztof Jończyk – kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej;
  •  „Doświadczenia polowe dotyczące roślin zbożowych”, RZD „Kępa” - gospodarstwo Osiny, prowadzący - prof. dr hab. Grażyna Podolska oraz dr hab. Danuta Leszczyńska – Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB;
  •  „Hodowla i technologia uprawy tytoniu. Kolekcja odmian tytoniu w IUNG-PIB”, RZD Kępa - gospodarstwo Osiny, prowadzące – dr Anna Czubacka oraz dr Anna Trojak-Goluch – Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin;
  •  „Hodowla i technologia uprawy chmielu oraz kolekcja odmian chmielu i tytoniu w IUNG-PIB”, RZD „Kępa”- gospodarstwo Mokradki, prowadząca - dr Urszula Skomra – kierownik Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
  •  „Technika zbioru i pozyskiwania surowca oraz jego wstępne przetwarzanie (suszenie)”- mgr inż. Sławomir Jurak – Dyrektor RZD „Kępa”.

Przedstawiane zagadnienia cieszyły dużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem były liczne pytania. Studenci zostali poinformowani o możliwości odbywania praktyk i staży studenckich, w różnych jednostkach Instytutu.

Warsztaty polowe zostały zorganizowane przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB. Były one kolejną okazją do transferu wiedzy rolniczej z Instytutu do szkolnictwa wyższego, który jest nieodłącznym elementem Systemu Innowacji i Wiedzy w rolnictwie (AKIS) w Polsce .
W warsztatach uczestniczyło 53 studentów.

Notatka z wydarzenia na blogu SGGW

/PS, MK/