Strona główna
Współpraca z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej (KCER)

30.09.2020 W dniu 30 września w pomieszczeniach Centrum Szkoleniowo-Kongresowego IUNG-PIB rozpoczęło się szkolenie kadry nauczycieli szkół rolniczych organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej (KCER). Szkolenie potrwa do 2 października.

 

Wykładowcami na szkoleniu KCER "Racjonalne gospodarowanie zaosobami naturalnymi w rolnictwie. Płodozmian i ochrona upraw w rolnictwie ekologicznym." są pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. Słuchacze będą mieli również możliwość odwiedzenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB „Kępa” – Gospodarstwo w Osinach.

Przy okazji szkolenia na terenie Instytutu była możliwość zapoznania nauczycieli i przedstawicieli KCER z ofertą Instytutu dla szkół, w tym:

  • publikacji
  • broszur
  • programów komputerowych
  • serwisów sieciowych
  • stron i portali tematycznych

Prezentacja Transfer wiedzy w ramach AKIS IUNG-PIB - szkoły” została przygotowana przez dr Monikę Kowalik w ramach realizacji działania 2.7 w programie wieloletnim, którego jednym z elementów jest dwustronny przepływ między przedstawicielami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), którego KCER i IUNG-PIB są nieodłącznymi elementami.

Prezentacji dla nauczycieli dostępna pod linkiem [pobierz pdf↓]

/MK/