Strona główna
IV Wojewódzki Dzień Pola

20.10.2020 W dniu 18.10.2020 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu odbyło się zorganizowane przez firmę „Thorus Agro Group” wydarzenie - IV Wojewódzki Dzień Pola "Lubelszczyzna Spichlerzem Polski". Wydarzenie to było połączone z konferencją zatytułowaną "Konwencja BIO gwarantem zdrowej żywności oraz opłacalności produkcji roślinnej" i z wystawą polową, pokazami agrotechnicznymi oraz degustacjami lokalnych produktów żywnościowych. IUNG-PIB miał okazję zaprezentować publikacje sfinansowane ze środków programu wieloletniego, w tym zadania 2.7.


Podczas części merytorycznej dr Jacek Niedźwiecki z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB przedstawił prezentację pt. „Założenia Zielonego Ładu oraz strategii od pola do stołu”, informującą o sposobach ograniczania stosowania sztucznych środków produkcji rolnej przy jednoczesnym utrzymaniu żyzności gleb oraz pozostałe cele i zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem .

Agenda konferencji obejmowała różnorodne tematy takie jak:

  • edukacja rolnicza: wyzwanie i perspektywy,
  • wpływ pszczelarstwa na ekosystemy  i bioróżnorodność,
  • naturalne metody nawożenia gleb i roślin sprzyjające ograniczaniu substancji chemicznych, poprawiające parametry gleby i plonu,
  • gospodarstwo rodzinne drogą do sukcesu.

W czasie trwania konferencji nie zabrakło degustacji produktów pochodzących z lokalnych surowców otraz rynków (miody, warzywa ,owoce, wędliny oraz napoje).

Pracownicy IUNG-PIB (DUW+NGO) w czasie trwania spotkania konferencyjnego prowadzili stoisko informacyjno-promocyjne, na którym można było uzyskać informację o działalności Instytutu, jego ofercie oraz bogatym i różnorodnym wachlarzu wydawnictw dedykowanym praktyce rolniczej.

/PS, JN/